NĪTAURES GLEZNA

Share

NĪTAURES GLEZNA JAUNUMI

Read older posts

NĪTAURES GLEZNA KOMANDA

view all

Frype user
Frype user
Frype user
Frype user

NĪTAURES GLEZNA ATKAL RUNĀ

    About this profile

    Projekta mērķis ir uzgleznot 12 lielformāta gleznas. Katra glezna būs īpaša ar savu kompozīciju un nītauriešiem, kas tiks uzgleznoti, bet kopējs tām visām būs tas, ka gleznās tiks gleznoti laimīgi, smaidīgi cilvēki. Vēlos uzgleznot prieku, lai pēc tam to dāvātu citiem.

    Contacts More »

    • Nītaure, Amatas novads