Bio

SKySWiM ir Arnie Stanton (Arnolds Skrimblis) Latvietis, dzimis Kalifornijā.

SKySWiM ir Arnie Stanton visu sarakstīto darbu projekta nosaukums. SKySWiM aptver visas viņa kompozīcijas, gan solo gan sadarbībā ar citiem. SKySWiM ietver arī visas viņa uzstāšanos.

Arnie Stanton ir ļoti iesaistīts daudz dažādos mūzikas žanros, it īpaši klasiskajā, džeza, elektroniskās mūzikas, un rock. Sakarā ar viņa plašo mūzikas pamatu gan klausoties, gan trenējoties, viņš cenšas ilgi neturēties pie viena specifiskas skaņas, garastāvokļa, vai jūtām. Arnie galvenie mūzikas instrumenti ir trombons un klavieres.

Lielāko daļu viņa mūzikas tiek komponēta un ierakstīta savā mājas studijā, kas šobrīd ir uzturēta ar Sonar 8 Ražotāja Edition mūzikas programmatūru. Arnie vel jo projām turpina rakstīt daudz mūzikas kompozīcijas, kā arī veido sadarbību ar citiem mūziķiem, kur šobrīd veic dzīvās uzstāšanās dažādos žanros klasiskajā, džeza un roka.

Viņa atrašanās vieta ir Torrance, Kalifornijā.

SKySWiM is the core project name for all musical work by Arnie Stanton. SKySWiM encompasses all of his compositions, both solo and in collaboration with others. SKySWiM also encompasses all of his live performances.

Arnie Stanton has been very involved in numerous genres of music, especially in classical, jazz, electronic music, and rock. Because of his wide musical background both in listening and training, he tends to not stay long with one particular sound, mood, or feel. Arnie's main instruments are trombone and piano.

He does most of his composing and recording in his home studio, which currently revolves around his Sonar 8 Producer Edition music software. Arnie is continuing to write many more musical compositions, and doing more collaborations with other musicians, along with currently performing live in various classical, jazz, and rock venues.

His base of operations is in Torrance, California, in the USA.

Members

Jānis

Ģitāra

Arnolds Skrimblis

Komponists Taustiņinstrumenti Vokāls Trombons

Nearest events

Open in a new window

Music