[MOMENT]

 

Share

News

Read older posts

Runā

  About this profile

  MOMENT definīcija
  (tulk. no angļu valodas)
  mo·ment [moh-muhnt]

  1. noteikts īss laika periods
  2. šis vai cits noteikts brīdis
  3. notikumu norises brīdis vai stadija
  4. nozīmīgu apstākļu konstatēšana
  5. noteikts izdošanās, ekselences, slavas utml. laika periods

  Statistikā:
  a. izmaiņu cēloņu un seku līdzsvars procesā

  Filozofijā:
  a. lietas aspekts
  b. vēsturiski nozīmīga sastāvdaļa

  Mehānikā:
  a tendence veidot kustību
  b.produkta fiziskais daudzums un tā attālums no ass

  Contacts More »

  • Elizabetes iela 20, Rīga, LV - 1050 www.moment.com.lv

  Polls

  Share