Jelgavas pilsētas bibliotēka

Official page

 

Share

 

Satikāmies Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā. Tur skatāma Ulda Zutera izstāde "Un atkal mana ainava. Kopā ar savējiem". Liels paldies Ventai Kocerei par dāvinājumu un atmiņu stāstiem.
https://www.facebook.com/hashtag/libdaylv_2021?__eep__=6&__tn__=*NK*F

previous5. from 11565next

Visvaldis Lācis atmiņu atspulgos

Inserted: Jelgavas pilsētas bibliotēka Oct  3 21:54

Other galleries from this page