LIAA motivē inovatīvam biznesam

Official page

 

Share

News

Read older posts

Talk

    About this profile

    Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programmas mērķis ir informēt un iedrošināt pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu uzsākt uzņēmējdarbību, celt uzņēmējdarbības prestižu sabiedrības acīs, sekmēt sabiedrības izpratni par inovācijas lomu konkurētspējas veicināšanā, kā arī informēt sabiedrību par n