Ogres novada Jauniešu Dome

 

Share

News

Read older posts

Talk

    About this profile

    Jauniešu domes sastāvā darbojas Ogres novada jauniešu – skolu, nevalstisko organizāciju un interešu grupu – pārstāvji, kuri vēlas darboties jauniešu un novada interesēs, tā uzlabojot jauniešu apstākļus novadā.