Turlavas bibliotēka

Share

Paldies bijušajam turlavniekam, Dr. sc. ing., LLU profesoram, Ērikam Tilgalim par atmiņām.
#atmiņas #atmiņustāsti #Turlava #torlavnieki #turlavnieki

previous11. from 299next

Kā senāk runājuši turlavnieki

Inserted: Turlavas bibliotēka Feb 11 2020 10:50

12 users like it

More

Other galleries from this page