Turlavas bibliotēka

Share

Šodien Turlavas bibliotēkā Anna Dintere izrādīja savas mammas un vecāsmātes rokdarbus Etnogrāfijas nodaļas vadītājai Aijai Jansonei, Krājuma glabātājai Ingrīdai Polei un Ingai Vīksnai.
Muzeja speciālistiem interesē 100 - gadīgs apģērbs topošajai grāmatai.
Ja kādam ir fotogrāfijas vai apģērbs ar senu vēsturi, droši atsaucieties!

previous16. from 299next

Meklē 100 - gadīgu apģērbu...

Inserted: Turlavas bibliotēka Mar  3 2020 14:49

9 users like it

Other galleries from this page