Kursīšu bibliotēka

Official page
Share
    Brīvlaika nedēļas aktivitātes: erudīcijas uzdevumi

    9 photos • Nov 10 2022 17:32

    Skolēnu brīvlaikā no 24.10.-28.10.2022. Kursīšos bērniem un jauniešiem notika dažādas aktivitātes, kuras kopīgi organizēja Kursīšu pagasta kultūras pasākumu organizatore un Kursīšu bibliotēka, sadarbībā ar Kursīšu attīstības biedrību “KABata”.
    25.oktobris bija ZINĀŠANU UN ERUDĪCIJAS DIENA. Šajā dienā bērniem un jauniešiem bija iespēja asināt prātu un risināt 10 atjautības uzdevumus, krustvārdu mīklas, prāta mežģus. Foto – M.Lagzdons