Alūksnes pilsētas bibliotēka

Official page
Share
    Draugu klubiņa tikšanās ar Aivaru Puzuli

    1 photo • Mar  9 2018 18:07

    Vidzemē pirmo reizi dvēseļu revīzijas materiālos personas ar uzvārdiem minētas 1826.gadā. Vidzemes zemnieku likumos bija noteikts, ka līdz 1826.gadam katram jāpieņem uzvārds, ko pēc tam viņš vairs nedrīkst brīvi mainīt. Šajos dokumentos bija ne vien tādi interesanti uzvārdi kā Cukurkalns, Smukaste, Kaņeptēvs, bet pat tādi kuriozi kā Aizgāja, Aizvakar, Iraid. Gandrīz kā latviešu tautas anekdotē, ku...More