"Kāzu muzejs"

Official page

 

Share

Back to story title

♥ No Kāzu vedēju salidojuma vēstures...

Vivita
Created: Jul 23 2014 22:53

Pirmais kāzu vedēju salidojums notika 2004.gadā Kāzu muzejā, (Gulbenes novads) ar mērķi veicināt pieredzes apmaiņu kāzu vedēju vidū, saglabāt materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu saistītu ar kāzām , pētīt, iedzīvināt, un popularizēt dažādu laiku kāzu tradīcijas Latvijā. Iepriekšējos 10Vedēju salidojumos, kas arī notikuši Kāzu muzejā, visi kopā esam pētījuši latviešu kāzu tradīcijas un to izcelsmi, izspēlējuši dažādus rituālus, dalījušies pieredzē, izdejojuši dažādas dejas, darbojušies radošajās darbnīcās, devuši svētību Jaunajiem pāriem un kāzu jubilāriem. Paldies visiem, kas piedalījušies un atbalstījuši ! Latviešiem kāzas ir dižākie mūža godi. Tās vienmēr ir emocijām un daudzveidīgām izdarībām bagātas katrā Latvijas novadā! Tādēļ ...nākošie vedēju salidojumi tiks rīkoti dažādos Latvijas novados, dažādās vietās un dažādos laikos! Šogad pirmā izbraukuma sesija 26.jūlijā ...uz Latgali, ar nosaukumu " Vedēji tiekas Preiļos" .
Share