Letiņš

 

Share

 

    Letonika Vectilžas bibliotēkā

    1 photo • Jan 27 2011 11:55

    Ina Skrima, Vectilžas bibliotēkas bibliotekāre saņem ielūgumu uz Briseli - Eiropas parlamentu. Šo ceļojumu saņem kā balvu par aktīvāko savas bibliotēkas lasītāju iesaistīšanu Letonikas erudīcijas konkursā.