Latvijas Lauksaimniecības universitātes Studentu pašpārvalde

 

Share

 

  Izpalīdzi Bakalaura rakstīšanā

  1 photo • May  1 2013 12:03

  Student, Izpalīdzi Bakalaura darba rakstīšanā,
  Sanitai Lācei
  Rīgas Stradiņa universitātes
  Eiropas studiju fakultāte
  programmas "Starptautiskās attiecības- Eiropas studijas" 3. kursa studentei.
  Aptauja atrodama te: http://ej.uz/jauniesuaptauja