managramata.lv

Official page
Share
    Ināra Šteinberga - Toreiz...

    1 photo • Aug  6 2014 09:03

    Ikdienā mēs nepamanām, cik skaistā vietā dzīvojam un cik jauki cilvēki mums apkārt. Jānāk vienam, šai gadījumā Inārai Šteinbergai, lai savācot kopā stāstus no teiku pasaules, no novada pagastu vēstures annālēm (pasmeltām no izgājušu laiku avīzēm un žurnāliem), atklātu, cik bagāta ar valodu, ar stāstiem, ar notikumiem ir bijusi Blīdenes, Brocēnu, Cieceres, Gaiķu, Remtes un tiem klāt pieguļošo pagas...More