Okeānija

Official page
Share
    Say pictures

    1 photo • Nov 20 2014 12:03

    Cītīgi svinot svētkus esam nedaudz izlaidušies un neesam rūpīgi pieskatījuši savas salas. Visiem spēlētājiem atjaunojām augus un dzīvniekus. Veiksmīgu spēli.(hare)