Rīgas Centrālā bibliotēka

Official page
Share
    Atvērta “Rīgas Centrālās bibliotēkas Gadagrāmata"

    11 photos • Dec 21 2022 19:19

    21. decembrī sirsnīgā un atraisītā atmosfērā Rīgas Centrālajā bibliotēkā notika “Rīgas Centrālās bibliotēkas Gadagrāmatas, 2021 - 2022” atvēršanas pasākums – viens no gada lielākajiem bibliotēkas publicitātes pasākumiem, kas Ziemassvētku noskaņā tradicionāli pulcina kopā bibliotekārus un viesus.
    Foto: Sanita Lapiņa, Daina Ģeibaka