Sinagogas ēka Kuldīgā

Share

Back to story title

Sinagogas ēka Kuldīgā

DAGNIJA
Created: Mar 20 2010 05:52

Kuldīgā, 1905.gada ielā 6

Kuldīgas Lielās sinagogas komplekss sastāv no trim ēkām:
sinagoga, kas celta 1875. gadā cara Aleksandra II valdīšanas laikā;
tai blakus atradies lūgšanu nams,
saglabājusies arī trešā ēka - ebreju kapliča.
Nav atrodami sinagogas un lūgšanu nama vēsturiskie plāni. Pieejami tikai viens sinagogas interjera un dažādu periodu eksterjera vēsturiskie attēli. Kuldīgas sinagogas interjers vēl 1945. gadā bijis tikpat kā neskarts.(I)

1956. gadā ir sākts plānot sinagogu pārbūvēt par kinoteātri.

2010. gadā uzsāk sinagogas pārbūvi par Kuldīgas pilsētas bibliotēku


Share