Turlavas bibliotēka

Share

Foto: Gaidars Smirnovs.
Profesija BIBLIOTEKĀRS iegūta Turlavas bibliotēkas vadītājai Sandrai Brantevicai (vidū),
Kristīnei Šimpermanei un Initai Fogelei no KGB.

previous2. from 299next

Izlaidums

Inserted: Turlavas bibliotēka Feb 12 2018 19:15

5 users like it

Other galleries from this page