Turlavas bibliotēka

Share

(car) Par kolhoza pienvedēju Visvaldi Brantevicu.
Youtube 4 min garumā https://youtu.be/Eoq4l7cXf5E
#Turlava #Kolhozi #Pienvedējs #Transports #Novadpētniecība #Vēsture

previous9. from 299next

Pienvedēja piedzīvojumi Turlavā

Inserted: Turlavas bibliotēka Oct  5 2021 14:05

14 users like it

More

Other galleries from this page