Kuldīgas vecais rātsnams ar rātslaukumu

Share

Stāsti

Frype

Par rāti, Rātsnamu un veco tirgus laukumu.

0 comments Mar 22 2010 14:09
(1)Pilsētas rāte, kuras rokās atradās pilsētas pārvalde, izveidojās jau 14.gs. sākumā. Jau 1368.gadā Ordeņa mestrs piešķīra Kuldīgas rātei tiesības ņemt no pilsoņiem nodokļus. Rāte sastāvēja no viena birģermeistara, viena tiesas pārziņa jeb fogta, pieciem rātskungiem un viena darbveža. Rātē ietilpa pār…

Talk

This user has not talked yet.

    About this profile

    Baznīcas iela 5. 17.gs. ēka ar senu ļaužu pulcēšanās vietu. Nama pagrabos bija pirmais Kuldīgas cietums. Rātslaukuma DA stūrī kādreiz atradās kauna stabs. Rātsnama ēka izmantota uzņemšanai kinostudijas "Mosfiļm" filmā "Krasts" (1980.g.).

    Contacts More »

    • Baznīcas iela 5, Kuldīga