Aiva Briede

This user does not wish to receive gifts from people who are not his friends.

Last time seen

Feb 11 15:04

  • Krišjānu pamatskola Bērzpils vidusskola
  • Adīšana, izšūšana,puķkopība Ogošana, sēņošana
  • Dzīvo šodienai!:)

Latest friends

View all (170)

Talk