ĪSTIE Balles Deju Kursi

 

Share

ĪSTIE Balles Deju Kursi

Vadīšanas-sekošanas un improvizācijas pamati
Deju pamata soļi un figūras, piemērotas dejošanai gan ar savu, gan ar mazpazīstamu deju partneri, Iespēja uzzināt, kas ir dejas ceļš un kas ir dejas etiķete, ar ko atšķiras dāmu deja no aplausu dejas, ko dejo zaļumballēs

Nāc, ieMācies un Dejo VISUR!

SAGATAVOŠANAS GRUPA

6 nodarbības
Pamati: Marša Fokstrots, Swings, Hasts un Samba
Izmantojam vienkāršas kustības, deju pamata soļus un figūras
Sagatavošanas grupā galvenais fokuss tiek likts uz VADĪŠANAS TEHNIKU

1.kurss

8 nodarbības
Uzņemšana pēc SAGATAVOŠANAS GRUPAS
Pamati: Vīnes Valsis, Lēnais Valsis, Argentīnas Tango
Padziļināti: Vadīšanas tehnika, Marša Fokstrots, Swings, Hasts un Samba
Galvenais fokuss tiek likts uz dejošanu Ballēs, Deju vakaros vai Zaļumballēs

2.kurss

Uzņemšana pēc SAGATAVOŠANAS GRUPAS
Uzņem tikai Ballēs, Deju vakaros vai Zaļumballēs dejojošus pārus
Padziļināti: Marša Fokstrots, Swings, Hasts un Samba
Padziļināti: Vīnes Valsis, Lēnais Valsis, Argentīnas Tango un citas dejas
Padziļināti: Vadīšanas tehnika, deju ātruma, pamata soļu un figūru variācijas
Galvenais fokuss tiek likts uz IMPROVIZĀCIJU, dejas vieglumu un PĀRA eleganci