Loesje Latvija

 

Share

News

Read older posts

Talk

  About this profile

  Loesje ir starptautiska organizācija, kas atbalsta indivīda tiesības uz vārda un izpausmes brīvību.
  .
  Viedokļa paušanai organizācija izmanto vienkārši veidotus, melnbaltus plakātus, kuru teksti tiek radīti, izmantojot speciālu rakstīšanas tehniku.
  .
  http://www.baltimelns.blogspot.com
  @LoesjeLV