Tautas lūgšanu sapulce - Dievs, svētī Latviju

Official page

 

Share

MĒRĶI

MĒRĶI

IZAUGSME
Katrai kristiešu draudzei ir jāaug garīgi un skaitliski savas draudzes vai konfesijas mācības ietvaros. Primāri katrai draudzei ir jārūpējas par savu izaugsmi un sekundāri jāpiedalās starpkonfesionālās lūgšanās un pasākumos. Nekādi starpkonfesionāli pasākumi nedrīkst traucēt draudzēm darboties un augt savu doktrīnu ietvaros. Cienīsim atšķirības un vienosimies Jēzus Kristus vārdā.

LŪGŠANA
Visām Latvijas kristiešu draudzēm vienotībā ir jāsanāk kopā 1 reizi gadā uz kopīgu lūgšanu par Latviju, par tautu, par svētību, atmodu un reformāciju Latvijā. Jāveicina reģionālu lūgšanu tīklu izveide un darbība, kā arī vispārīgi lūgšanas Latvijas draudzēs. Vienotībā un vienotā lūgšanā ir ārkārtīgs, pārdabisks spēks! 20. oktobra lūgšanu sapulcē katrs cilvēks, apmeklētājs varēs saņemt individuālu aizlūgšanu par savām vajadzībām no Latvijas draudžu mācītājiem un garīgajiem vadītājiem. Mēs esam Latvija!

BALSS
Visām Latvijas draudzēm ir jāvienojas, lai nodotu savas balsis Latvijas valdībā par fundamentāli svarīgiem valdības lēmumiem attiecībā uz Latvijas tautu un jāiestājas par kristīgām vērtībām. Jāizveido elektroniska un parastā balsu savākšanas sistēma ar nosaukumu "Par Latviju".
Ja Tev nav pieņemami visi šie mērķi, tad vari piedalīties vismaz vienā no tiem. Mēs atradīsim kopīgu valodu!