Bio

Viskas prasidėjo 2004 pavasarį.. Vieną gražią, saulėtą dieną trys jauni kaimiečiai, ardami dulkėtą juodžemį, suprato, kad jų pašaukimas nėra žemės ūkis... Tai buvo Muzika... Metė jie plūgus, ir išrūko i miestą laimės ieškoti.. Klaidžiodami didmiesčių gatvėmis jie sutiko daug gerų ir negerų žmonių.. Vieni norėjo jiems pakenkti, kiti buvo abejingi ir tik vienas labai senas žmogus sutiko jiems padėti.. Jis nurodė kryptį, kur buvo gramofonų krautuvė... Taip ir prasidėjo jų pirmieji bandymai braižyti plokšteles...

Members

Top song

Nearest events

Open in a new window

Music