Bio

GYVATA vienija bendraminčius, moksleivius ir studentus, mylinčius ir puoselėjančius senąsias mūsų tautos tradicijas.
Nuo 2009 m. vasario kartą per savaitę renkamės Klaipėdos moksleivių saviraiškos centre, šokame liaudiškus šokius, mokomės groti, dainuojame bei savitai aranžuojame mums patinkančias dainas.

Kolektyvo pavadinimą pasirinkome remdamiesi Vydūno raštais:
"Tautos gyvata yra gyvas psichinis pasaulis. Tasai turi turtėti, turi svarbėti, turi daugiau veikti žmonijoj ir visame pasaulyje. Eina šišion kalba apie kultūrą, apie kalbą, kalbos turtus, apie tautos žmonių įpročius ir būdus, apie jų sielos apsireiškimus, apie žmoniškumo antspaudą tautos gyvenimo skritulyj."

"Tautos gyvata yra sau pasaulis. Yra ypatingas gyvybės skritulys. Nėra jis ko nors padarytas, nors ir daug čia reiškia žmonių noras, kurs kartais, rodos, ir kitaip galėtų eiti, negu eina. Tik atsiminkime to, kaip žmonės pasirenka sau gyvenimo draugą. Bet, apskritai žiūrint, tautos gyvatoj pastebimos gamtos, tiesioginės kūrybos galios."

"Kalbos yra tautų giesmės, yra jų himnai. Ir su kalba tiktai tautos išlieka gyvata. O kaip kalbos neša savo žymius su savim, taip ir kiekvienos kalbos turtai, būtent dainos, patarlės, priežodžiai, pasakėčios, pasakos, apysakos ir t. t. Visa tai parodo tą, kas yra vienas svarbiausias tautos pažymys, būtent kaip ji žvelgia į visą pasaulį, kaip ji jį ir visą gyvenimą supranta."

Nariai:
Elena Trečiokaitė (smuikas, vokalas),
Laura Žilionytė (vokalas, kanklės),
Tomas Norvilas (bosinė gitara, vokalas),
Simonas Ingelevičius (dūda, vokalas),
Kęstutis Peseckas (el. ir klasikinė gitara),
Greta Mažrimaitė (vokalas),
Dovilė Salytė (vokalas),
Šarūnė Kepenytė (vokalas),
Deima Eitmontaitė (vokalas),
Vidas Andziulis (akustinė gitara),
Dovilė Kričinskaitė (vokalas),
Donatas Bielkauskas (kerdžius).

Members

Vokalas

el. ir klasikinė gitara

Vokalas, bosinė gitara

Vokalas.

Dūda (baltiškas dūdmaišis), būgnas, vokalas.

Vokalas, kanklės

Smuikas, vokalas

Nearest events

Open in a new window

Music