Kurzemes Biznesa inkubators

Official page
Share

Runā

    About this profile

    Biznesa inkubatora ideja ir veidot veiksmīgus uzņēmumus, kuri ir spējīgi darboties patstāvīgi un ir finansiāli dzīvotspējīgi.

    KBI sekmē jaunu komercializējamu ideju un uzņēmumu rašanos un attīstīšanos, piedāvājot jaunajiem uzņēmējiem uz atvieglotiem nosacījumiem kvalitatīvu infrastruktūru un bir

    Contacts More »