Kristīgās dzīves institūts

 

Share

News

Read older posts

Talk

  About this profile

  KRISTĪGĀS DZĪVES INSTITŪTA (KDI) mērķis ir
  veicināt sašķeltības pārvarēšanu starp deklarēto ticību un ikdienas dzīvi,
  veicinot ticības integrēšanu un izdzīvošanu ikdienā.
  Institūts sakņojas ignāciskajā garīgumā, kas ļoti piemērots dažādās profesijās nodarbinātiem dažādu draudžu kristiešiem, jo māca atrast Dievu it visā.
  Ignāciskais garīgums ir izaudzis no sv. Ignācija no Lojolas darba "Garīgie Vingrinājumi" un to raksturo sociāli pastorālā prakses cikla metodoloģija, kas ir Institūta mācību kursu un semināru pamatā.
  KDI var iepzīties arī citiem garīguma veidiem, ne tikai ignācisko.
  KRISTĪGĀS DZĪVES INSTITŪTS ir reģistrēts LR IZM kā izglītības iestāde.
  Mājas lapa: http://www.kdi.lv

  Atziņas

  Cerībai ir divas skaistas meitas. Vienai vārds ir Dusmas, otrai Drosme. Dusmas uz to, kā kaut kas notiek pasaulē, Drosme izmainīt, lai lietas tā nepaliktu. Augustīns