Bio

LIŪDNI SLIBINAI - muzikinėje erdvėje nepripažintas mitologinis darinys arba tiesiog jaunų aktorių grupelė pasižyminti lyties, ūgio bei muzikinių( ir ne tik) nuotaikų įvairove. Ši anaiptol ne šventa trejybė turi šventą tikslą- savo liūdnomis dainomis ir plikomis širdimis raginti kožną lietuvį atsisakyti lengvabūdiškumo ir gyvenimo džiaugsmo. Klavišų, stygų bei visokių barškančių daiktų pagalba tyla virsta muzika, o žodis tampa kūnu: kartais filosofiškai sustagarėjusiu, kartais moteriškai lanksčiu, kartais mažo ūgio. Reikalui esant šie trys veikėjai pasitelkia pagalbon porą profesionalių muzikantų – Batmaną ir Žmogų grojantį viršininku.

Slibinų SMEGENYS- VAIDAS KUBLINSKAS (gitara ir vokalas)- nuolat filosofiškai kamšo egzistencines skyles ir rūpinasi „grupės“ menine bei išliekamąja verte. Neapdovanotas humoro jausmu, todėl visuomet yra juokingas.

Slibinų ŠIRDIS- AISTĖ LASYTĖ (klavišai ir vokalas) - jokių egzistencinių skylių nekamšo ir niekuo nesirūpina. Daug šypsosi ir taip suteikia „grupei“ moteriško tyrumo, o grupės vyrams kūrybinės potencijos. Mėgsta šunis.

Slibinų SIELA- DOMINYKAS VAITIEKŪNAS (vokalas ir barškalai) – moterų džiaugsmas, „grupės“ populiarumo garantas ir nuolat strikinėjantis įrodymas, kad milžiniškai sielai sutalpinti užtenka mažo kūnelio.

Batmanas ir Žmogus grojantis viršininku – tai du gedulingai nusteikę žmonės, kurie esant tinkamams aplinkos sąlygoms prideda savo tvirtas rankas prie Liūdnų Slibinų “muzikos”, idant ta jų “muzika” nusimestų kabutes ir sakytu “o štai kokia aš mandra muzika be kabučių”. Batmanas (Jonas Lengvinas) tai dažniausiai daro būgnais ir pora lazdų (angl. bat = liet. lazda) , o Žmogus grojantis viršininku (Aušra Murauskaitė) tam reikalui pasitelkia “bosą” (suprask – bosinę gitarą…)


Liūdni slibinai , supratę, kad dažnas lietuvis yra palaužtas džiaugsmo ir perdėm didelės linksmybės, 2008 metų vasarą, vieną gražų Žolinės vakarą susibūrė į „grupę“. “Grupės” tikslas išsyk buvo aiškus: sugrąžinti tą lietuvį prie tikrosios baltiškosios prigimties. Taigi šie trys slibinai nusprendė muzikuoti tol, kol pravirkdys visą tautą.

Members

Aistė

vokalas/klavišiniai

Vaidas

vokalas/gitara

sharunas

Literatūrinės dalies vedėjas

Nearest events

Open in a new window

Music