Latvijas Suņu Audzētāju Apvienība

 

Share

Sveicam Jūs Latvijas Suņu Audzētāju Apvienības mājas lapā...

Latvijas Suņu Audzētāju Apvienība ir jau ar 7 gadu pieredzi savā darbībā. Viena no pasaulē atpazīstamākajām suņu audzētāju sistēmām ir Alianz Canine Worldwide. Šī organizācija veiksmīgi nodarbojas ar suņu audzēšanu un vaislas darbu. Alianz Canine Worldwide ietvaros tiek rīkotas dažāda mēroga sacensības - izstādes, sākot ar kluba izstādēm un beidzot ar pasaules čempionātiem, kurās tiek vērtēti suņa eksterjers un psihe, lai arī turpmāk varētu sekmīgi veidot un uzlabot Alianz Canine Worldwide sastāvā esošo suņu šķirņu kvalitāti. LSAA ir Alianz Canine Worldwide vienīgais pārstāvis un sadarbības organizācija Latvijā. Mūsu uzdevums ir sniegt arī Latvijas iedzīvotājiem iespēju piedalīties pašmāju, kā arī citu valstu izstādēs, un dot jums iespēju nodarboties ar vaislas darbu. Mēs uzņemam gan atsevišķus biedrus, gan jau funkcionējošas suņu audzētavas un klubus. Pie mums ir iespēja piereģistrēt arī savas audzētavas. LSAA ir tiesīgs izdot ciltsrakstus un čempionu titulus, kuri pamatojoties uz savstarpēju līgumu ar Alianz Canine Worldwide, tiek atzīti visās tās dalībvalstīs.

LSAA Iestāšanās noteikumi privātpersonām

Par LSAA biedru var kļūt jebkura persona , kas ir sasniegusi 16 gadu vecumu.

Latvijas Suņu Audzētāju Apvienībā tiek uzņemti cilvēki ar šķirnes un bezšķirnes suņiem.

Suņa šķirnīgumu apliecina Ciltsraksti.

LSAA biedra gada maksa ir 10 Ls gadā (no brīža, kad tiek saņemts maksājums).

Iestājoties LSAA - jaunais biedrs saņem LSAA apliecību, kurā tiek veiktas atzīmes par gada maksājumiem.

Biedra gada maksa nav atkarīga no suņu skaita. (Ja cilvēkam pieder 2 vai vairāk suņi - gada maksa paliek nemainīga 10 Ls)

Biedru nauda tiek maksāta sešus gadus. Septītajā gadā biedrs automātiski paliek par LSAA GODA BIEDRU.

LSAA GODA BIEDRI gada maksu nemaksā. Un nomaina LSAA apliecību pret LSAA GODA BIEDRA apliecību.

Lai kļūtu par LSAA biedru, Jums ir jāaizpilda pieteikuma forma un kopā ar ciltsrakstu kopiju jānosūta un info@LSAA.eu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pēc vēstules ar apstiprinājumu par iesnieguma saņemšanu jāapmaksā LSAA izsūtītais rēķins.

Pēc bankas maksājuma apstiprinājuma, personīgi vai pa pastu saņemsiet LSAA biedra karti.

Tas nozīmē, ka turpmāk varēsiet nodarboties ar suņa vaislas darbu LSAA paspārnē vai vienkārši izbaudīt LSAA biedru sniegtās priekšrocības, kuras ir:

Jūsu suņa kucēniem būs LSAA ciltsraksti, kas tiek atzīti ACW dalībvalstīs un LKABA, un IUCB organizācijās.

LSAA palīdzēs Jums visos jautājumos, kas būs saistīti ar Jūsu suņa vai kucēnu veselību.

Palīdzēsim arī ar kucēnu realizēšanu, ievietojot bezmaksas sludinājumus mūsu - tagad arī Jūsu mājas lapā par kucēnu tirdzniecību.

Vajadzības gadījumā - LSAA palīdzēs piemeklēt Jūsu suņukam atbilstošu partneri kā Latvijā, tā arī ārpus tās robežām.

Jums tiks sniegta iespēja piedalīties Latvijas un ārzemju izstādēs un iegūt atbilstoša līmeņa čempiona titulus.

LSAA biedriem tiek piedāvātas atlaides veterinārārsta pakalpojumiem.

Un, protams, bezmaksas konsultācijas suņu audzēšanā un audzināšanā


LSAA var iestāties jau funkcionējoši kinoloģiskie klubi.

Iestājoties LSAA, klubs iegūst tiesības oficiāli nodarboties ar ciltsdarbu Latvijā, balstoties uz ACW, tātad arī LSAA noteikumiem un vaislas nolikumiem.

Kā arī iegūst tiesības rīkot CACIB izstādes, saskaņojot izstāžu grafiku ar LSAA.

Klubiem tiek piedāvātas atlaides LSAA saistošo maksājumu sistēmā.

Lai klubs iestātos LSAA, kluba vadītājam ir jāuzraksta iesniegums LSAA valdei. 30 dienu laikā LSAA dos rakstisku atbildi.

Lai klubs iestātos LSAA, tam ir jābūt reģistrētam Latvijas uzņēmumu reģistrā.

Kluba valdē ir jābūt cilvēkam ar kinologa, zootehniķa vai veterinārārsta izglītību.

Nolikums par audzētavām

1. Vispārīgā daļa.

1.1. Veidojot škirnes suņu audzētavu, par pamatu tiek uzskatītas vaislas kuces, skaitā ne mazāk par divām, kuras reģistrētas LSAA Ciltsgrāmatā.

1.2. Audzētavu var reģistrēt viena vai vairākas fiziskas personas ne jaunākas par 18 gadiem, kuras atbilst vienai no sekojošām prasībām:

a) ir beiguši kinoloģiskos kursus un kvalitatīvi izaudzējuši vismaz 2 metienus;

b) ir nokārtojuši kinoloģisko testu un kvalitatīvi izaudzējuši vismaz 3 metienus.

1.3. Juridiskām personām piederošas audzētavas drīkst reģistrēt valstiskas organizācijas, ja audzētavas darbu vada persona, kas atbilst 1.2. punktā minētajām prasībām.

2. Reģistrācija.

2.1. Lai reģistrētu audzētavu LSAA Ciltsgrāmatā, jāiesniedz aizpildīta pieteikuma anketa un atsauksmes no šķirņu kluba.

2.2. Pieteikumā jāuzrāda 4 iespējamie audzētavas nosaukuma varianti vēlamā secībā. Audzētavas nosaukums var būt veidots ne vairāk kā no 2 vārdiem (izņemot saikļus), un maksimālais zīmju skaits var būt 25 zīmes (ieskaitot atstarpes starp vārdiem). Nosaukumā nedrīkst būt izmantoti šķirņu nosaukumi, atsevišķi burti un cipari, kā arī saistvārdi - pielikumi, piemēram, of, by, from, der, v.d. un citi.

2.3. Iesniegto pieteikumu Ciltsgrāmatas vadītājs izskata un dod atbildi 30 dienu laikā.

2.4. Pozitīvas atbildes gadījumā pieteikuma iesniedzējam jāizdara maksājums par audzētavas reģistrāciju, kura apmērus nosaka LSAA valde.

2.5. Iesniedzot kvīti par apmaksu LSAA Ciltsgrāmatā, audzētavas īpašnieks saņem audzētavas reģistrācijas apliecību (skat. pielikumā).

2.6. Audzētavas tiek reģistrētas LSAA audzētavu reģistrācijas grāmatā, kurā tiek rakstīts reģistrācijas numurs, audzētavas nosaukums, audzētavas īpašnieks (vārds, uzvārds, adrese, tālrunis), - reģistrācijas datums, audzējamās šķirnes.

2.7. Ja, izskatot pieteikumu, rodas domstarpības attiecībā uz audzētavas reģistrācijas prasību izpildi, tad lēmumu pieņem LSAA Ciltslietu Komisija.

3. Audzētavas īpašnieka pienākumi.

3.1. Pildīt LSAA Ciltsdarba Reglamentu un šķirņu klubu ciltsdarba nolikumus.

3.2. Ar savu darbību veicināt šķirnes attīstību, nepieļaujot suņu ar iedzimtiem defektiem un slimībām izmantošanu vaislā.

3.3. Rūpēties par saviem dzīvniekiem, tos labi kopt. Nepieļaut rupju apiešanos ar tiem.

3.4. Regulāri izdarīt ierakstus Audzētavas grāmata.

3.5. Paziņot klubam par metiena piedzimšanu 10 dienu laikā.

3.6. Nodrošināt metiena kontroles komisijai iespēju veikt metiena apskati 8 nedēļu vecumā. Par pamatu akta aizpildīšanai kalpo ieraksti Audzētavas grāmatā.

3.7. Metiena noformēšanai nepieciešamos dokumentus nodot metiena kontroles komisijai.

3.8. Uzrādīt Audzētavas grāmatu ierakstu pārbaudei pec LSAA Ciltsgrāmatas vadītāja vai Ciltslietu Komisijas pieprasījuma.

3.9. Uzsākot citas šķirnes suņu audzēšanu, paziņot par to rakstiski Ciltsgrāmatas vadītājam.

Pieņemts LSAA sēdē 2009. gada 20.aprīlī.

Jaunumi

Read older posts

Runā

    About this profile

    Latvijas Suņu Audzētāju Apvienības uzdevums ir sniegt arī Latvijas iedzīvotājiem iespēju piedalīties kā pašmāju, tā arī citu valstu izstādēs, un dot Jums iespēju nodarboties ar vaislas darbu.
    Mēs uzņemam gan atsevišķus biedrus, gan jau funkcionējošus suņu audzētāju klubus. Pie mums ir iesp

    Contacts More »