NLAB IT

 

Share

News

Read older posts

Talk

  About this profile

  NLAB IT

  Bāzēti uz OPEN ERP platformas, moderni, bezmaksas biznesa programmaturas risinājumi, kurus lejuplādēt un izmantot var bez maksas.
  Programmaturai nav nepieciešama license vai ikgadēja atjaunošana.
  Visa informācijas sistēma ir vienota kopējā sistēmā, piedāvājot visas uzņēmumam nepieciešamās vadības sistēmas:
  pārdošana, iepirkumi, noliktavas uzskaite, ražošana, projektu vadība, gramatvedība, lietvedība, cilvēkresursu planošana un vadiba kā arī citas uzskaites un vadības sistēmas.
  Iespēja izstrādāt specializētus biznesa vadības moduļus, kas piemēroti uzņēmuma vajadzībam, konkrētu darbību realizēšanai.

  Contacts More »

  • 210 North Row, Milton Keynes, MK9 3LQ