OpsSidus

 

Share

Par mums/О нас

Mēs esam IT uzņēmums, kas palīdz rast risinājumus visās ar datoriem saistītajās lietās. Pirmā daļa no mūsu nosaukuma jeb "Ops" - no latīņu valodas nozīmē palīdzība, bagātība. Kopā veidojot - palīdzības bagātība. Mums ir liela pieredze un labas atsauksmes. Galvenie priekšnosacījums mūsu darbībā ir - klienta vēlmju absolūta izpildīšana, pēc iespējas īsākā laika periodā.

TRĪS LIETAS
Mūsdienu steidzīgajā ikdienā ir svarīgas trīs lietas - kvalitāte, ātrums un cena. Šīs lietas nav mazsvarīgas arī mums un tieši tādēļ - mēs, OpsSidus, piedāvājam maksimāli iespējamo viskvalitatīvāko un visātrāko servisu par samērīgām cenām.

ATTĪSTĪBA
Mēs nestāvam uz vietas - mēs progresējam, klientiem piedāvājot arvien jaunus un jaunus pakalpojumus.

HOBIJS UN DARBS

Mums datori nav tikai un vienīgi darbs, tā ir mūsu sirdslieta, tieši tādēļ jebkuru darbu, mēs izdarām līdz galam un ar pilnīgu pārliecību par padarīto - neatstājot šaubas par mūsu darbu.


Мы - IT предприятие, которое помогает найти решения в любой с компютерами связанных ситуациях. Первая часть в нашем названии - "Ops" с латинского означает помошь, богатство. Вместе создавая - богатство помощи. У нас большой опыт и хорошие отзывы. Главние правила в нашей работе - абсолютное выполнение желаний клиента, как можно быстрее.

ТРИ ВЕЩИ
В нашей торопливой эпохе важны три вещи - качество, скорость и цена. Эти вещи очень важные и поэтому - мы, OpsSidus, предлагаем максимально качественный и быстрый сервис за нормальные цены.

РАЗВИТИЕ
Мы некогда нестоим на месте - мы прогрессироваем, клиентам представлая новые и новые услуги.

ХОББИ И РАБОТА
У нас компьютери не только работа, это наше хобби, поэтому мы каждую работу заканьчиваем до конца с уверенностю за зделаное.