Talsu novada Abavas bibliotēka

 

Share

Jaunumi

Read older posts

Latviešu sakāmvārdi un parunas

  Latviešu sakāmvārdi un parunas

   Novadpētniecība

   Valgale

   • Līdz 1871.gadam Valgale bija kroņmuiža ar pārvaldnieku un pastāvēja klaušas.
   •  1878.gads - sāk celt Valgales skolu.
   • 19.gs. beigās darbojas Zīles skola.
   • 19.gs. beigas darbojas Virbu pamatskola.
   • 20.gs. divdesmitajos gados darbojas Lielvirbu skola.
   • 1945.gada 9.maijā ienāk PSRS karaspēks.
   • No 1941.gada – 1949.gadam represēti 48 Abavas pagasta iedzīvotāji.
   • 1948.gads – pirmie kolhozi.
   • 1948.gadā ciemā ir jauktais koris, deju kolektīvs, pūtēju orķestris. Darbojas skolēnu stīgu orķestris, deju orķestris, dramatiskais kolektīvs. Bibliotēkā ir ap 400 lasītāju.
   • Līdz 1949.gadam noorganizējušies četri kolhozi: Veģi, Rumba,  Dzimtene, Pirmrindnieks.
   • 1950.gadā visu Latviju sadala apgabalos, likvidē pagastu izpildkomitejas, apvieno ciema padomes. Abavu apvieno ar Rumbu, izveidojot Abavas ciema padomi, to iekļauj Kandavas rajonā. Abavas ciemam pievieno Zīles ciema padomi, kas bija daļa no Tukuma rajona Matkules pagasta.
   • Kolhozus: Veģi, Dzimtene, Rumba, Pirmrindnieks apvieno lielā saimniecībā „ Padomju Dzimtene” . Matkules pievienotajā teritorijā izveidojās normāla lieluma saimniecība „ Ļeņina vārdā nosauktā” .
   • 1950.gads – pievieno Kandavas rajonam, mainās nosaukums no Valgales pagasta uz Abavas pagastu.
   • 1950.gads Veģos tiek ierīkota bērnu invalīdu pansionāts 85 vietām.
   • 1958.gadā tiek likvidēti apgabali, likvidē vairākus rajonus. Likvidē Kandavas rajonu un Abavas ciema padomi pievieno Talsu rajonam. Tā kā Talsu rajonā jau ir viena „Ļeņina vārdā nosauktā”  saimniecība, tad to apvieno ar Abavas ciema saimniecību un izveido kolhozu „Baltija”.
   • 1960.gadā Veģos uzceļ jaunu pansionātu 260 vietām.
   • 1963.gadā ciemā atver feldšeru/vecmāšu punktu.
   • 1973.gadā apvienojās „ Padomju Dzimtene” , „ Baltija” un „Sabile”  lielā saimniecībā ar nosaukumu „ Dzimtene” .
   • 1975.gads – Valgales skolas vietā  izveido bērnudārzu „Rūķītis”.
   • 1981.gadā tiek nodots ekspluatācijā Strautkalnu slaucamo govju komplekss, pilnveido graudu kaltes, atver autoservisu Rinkulē.
   • 1989.gada23.augusts  - Baltijas ceļā piedalās arī Abavas pagasta ļaudis.
   • 1990. gada janvārī notiek vietējo padomju vēlēšanas, pagastā izveidojas zemes dienests.
   • 1991.gadā Abavas ciemu pārdēvē par Abavas pagastu.

             pagastā ir

   • 1945 iedzīvotāji,
   • Feldšerpunkts,
   • Abavas bibliotēka,
   • Lielvirbu bibliotēka,
   • Tautas nams,
   • Veģu pansionāts,
   • Abavciema sakaru nodaļa.
   • 1991.gads  - atsāk darbu Valgales skola.
   • 1993.gads Lielvirbu bibliotēku pārceļ uz Priedēm, sākumā veikala telpās, vēlāk Priežu ielā 10., Atvērta kafejnīca „ Dāris”.
   • 1993.gadā uzsākts Abavas ielejas projekts „ Programma Abava – Kultūras ministrijas un Eiropas Padomes ietvaros”.
   • 1996.gadā izveido Bāriņtiesu.
   • 1997.gads – par priekšsēdētāju ievēl Maiju Dubro.

   About this profile

   Bibliotēka

   Contacts More »

   Opening hours

   M. 10:00 — 17:00
   T. Closed
   W. 10:00 — 17:00
   T. Closed
   F. 10:00 — 17:00
   S. – S. Closed