Vēstis adventistiem

Share

Questions and answers

Kāpēc izveidojās neatkarīgs mēdijs VA?
Ir jāatzīst, ka oficiālajā baznīcas izdevumā "Adventes Vēstis" ir ierobežotas iespējas sniegt objektīvu un plašāku informāciju par to, kas notiek dažādās draudzēs un sabiedrībā.
Tāpēc turpmāk Vēstis.Adventistiem būs platforma, kur publicēt neatkarīgu informāciju par notiekošo adventistu draudzēs Latvijā, pasaulē un sabiedrībā.
Ja mūsu darbu novērtēsit, droši spiediet (Man patīk) un (Ieteikt)