ஜ♥ஜAlma strauhaஜ♥ஜ (24)

Last time seen

Oct 27 2016 05:37 from a mobile version

  • Liverpool
  • MUSIC skateboarding <3 and going out with friends {hug}
  • F ==== for E ==== ever L ==== love L ==== life

Latest friends

View all (44)

Māris
Māris
LONDONA
Rīga
Ilona
Ilona
Skaistas dāvanas svētkiem
Oskars
Oskars
Valmiera

Talk