Preiļu muižas kapela

 

Share

Talk

This user has not talked yet.

    About this profile

    Preiļu muižas kapela celta par grāfa Jozefa Heinriha Borha līdzekļiem un iesvētīta 1817. gada 20.septembrī. Šajā kapelā muižas ļaužu garīgai aprūpei katru dienu notika dievkalpojumi un grāfs speciāli uzturēja muižas garīdznieku. Zem kapelas bija iekārtotas kapenes grāfa ģimenes locekļu apbedīšanai.1919.gadā kapelā ierīkoja strādnieku klubu.1920.gados kapelu nodeva baznīcas rīcībā. Tajā tika atjaunots altāris un notika dievkalpojumi. Pēc Otrā pasaules kara ēku vēlreiz izdemolēja un tā netika izmantota.1995. gadā Preiļu Romas katoļu baznīca atjaunoja īpašumtiesības uz kapelu un rūpējas par tās uzturēšanu kārtībā.

    Contacts More »

    • Preiļu novads, Preiļi