Preiļu muižas stallis

 

Share

Talk

This user has not talked yet.

    About this profile

    Preiļu muižas stallis celts 19.gadsimta 2.pusē dzirnavu dīķa malā, noslēdzot pils pagalmu. Tas sastāvēja no trim kopā savienotiem korpusiem, stūrus rotāja torņi. Tādējādi staļļa āriene saistījās ar pils neogotikas stila arhitektūru. Logailu ierāmējums un kokā grieztas zirgu galvas arhivoltu centrā pasvītroja romantiskās idejas. Staļļa fasādes apdarē izmantots laukakmens mūris ar sīku šķembu iespiedumu javā un gluda apmetuma virsma.Pēc Otrā pasaules kara staļļa ēka vairs netika izmantota un pamazām sabruka. 2001.gadā veikta staļļa drupu konservācija.

    Contacts More »

    • Preiļu novads, Preiļi