IDK Inženiertīklu Dizaina Kompānija

Official page

 

Share

Energoaudits

Energoauditi

  Veicam ēku energoauditu, izstrādājam ēkas energoaudita atskaiti un izsniedzam ēkas energosertifikātu vai ēkas pagaidu energosertifikātu.

Piedāvājam veikt energoauditu jebkura veida ēkām: privātmājām, daudzdzīvokļu mājām, sabiedriskām ēkām.

Darbi tiek izpildīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem  Nr.348 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode".

Ministru kabineta noteikumiem  Nr.383 „ Noteikumi par ēku energosertifikāciju”.

Pēc darbu beigšanas Jūs saņemsiet energoaudita pārskatu ar informāciju par :

  • ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidību;
  • ārējiem un iekšējiem siltuma ieguvumiem;
  • enerģijas sadalījumu starp ēkas inženiertehniskām sistēmām;
  • renovācijas darbiem un citiem energoefektivitāti paaugstinošiem pasākumiem;
  • Ietaupāmo enerģijas apjomu.

Saņemsiet arī ēkas energosertifikātu , kas ir derīgs 10 gadus no izsniegšanas brīža.

Rekonstruējamām, projektējamām vai renovējamām ēkām vai to daļām  izsniedzam ēkas pagaidu energosertifikātu        (derīgs 2 gadus no izsniegšanas brīža).