Dārzu Pasaule

Share

Rīkstniecība

Ūdens āderes ir nepieciešamas tīra ūdens ieguvei, taču veselību tās ietekmē negatīvi - ir zināms, ka uz tām nedrīkst gulēt vai ilgstoši atrasties. Ja jūs nomoka iekšējo orgānu slimības, galvassāpes vai bezmiegs - pārbaudiet, vai neguļat uz āderēm! Uz ūdens āderēm droši var izvietot darbavietu pie datora, kā arī citas elektroierīces. Mūsu dzīvi ietekmē arī uguns āderes un tektoniskie lūzumi. Svarīgākie ir āderu krustpunkti un to enerģētiskās plūsmas.
Vislabāk āderes noteikt jau pirms mājas celšanas vai iegādes, taču reizēm to starojumu var nobīdīt vai neitralizēt jau apdzīvotā mājā. Āderu režģis svarīgs arī rokot dīķi vai ceļot pirti, arī plānojot dārzu. Reizēm zem zemes atrodas avoti, kam nav izejas virspusē un tie dara mitru apkārtējo zemi . Šādu avotu labāk padarīt par tekoša ūdens ieguves vietu, ūdeni novadot uz dīķi vai citu ūdenstilpni.

Uz āderēm labprāt aug ozoli, oši un kļavas, taču augļu koki un ogu krūmi nīkuļo un slimo. Arī roze var sliktāk ziedēt, ja iestādītas uz āderu krustpunkta. Dekoratīvos augus āderes mazāk ietekmē, toties ja plānojat augļu dārzu – labāk iezīmēt āderu režģi jau savlaicīgi, lai pēc tam kociņi nav jāpārstāda.

Āderēs mēru izbraucot pie Jums uz vietas, tās varu gan atzīmēt dabā, gan zemesgabala plānā.
Pēc maniem āderu mērījumiem, sadarbojoties ar aku racējiem un tīrītājiem, izraktas un atjaunotas jau daudzas akas un ūdens ieguves vietas Zemgalē un citur Latvijā, uzceltas un atjaunotas gan dzīvojamās ēkas, gan pirtis un dīķi.

Varu arī ierādīt Jums, kā āderes mērāmas, jo lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju ir spēja tās uztvert. Tomēr, lai varētu droši noteikt, kur aka rokama un kur māja ceļama, vajadzēs patrenēties, jo jāiemācās atšķirt dažādu āderu veidi, to stiprums, dziļums, zemes garozas lūzumi un citi enerģētiskie režģi.