Dievturība - latviešu tautas Dievatziņa

Official page

 

Share

Jaunumi

Read older posts

Dievturība...........

 • Jan  2 2015 11:54
.....ir latviešu tautas dzīves ziņa un ne dievatziņa!(sun) (flag:lv) Ernests Brastiņš dievturību nekad pilnībā nav uzkatījis par reliģiju.
 • Māris Ābele - dziedinu Aug 14 2019 17:00
  Divas rokas,kas nodarbinātas darbā,dara vairāk nekā tūkstoš roku,kas sakļautas lūgšanā.
  gal_425203146_gm 

Par kosmosu

 • Jul 20 2015 07:42
Klausos populārzinātniskos raidījumus par kosmosa pētniecību un dzirdu, ka dažus gadus atpakaļ kosmosa pētnieki ir izdarījuši sensacionālu atklājumu- mūsu galaktikas centrā ir melnais caurums. Tas tiek sludināts kā tiešām fenomenāls pavērsiens visuma pētniecībā un izzināšana.Pirmais, kas man ienāca prāta, Read more

Dievturība nav reliģija!

 • Feb 22 2015 15:32
 Dievturība  nav reliģiija jo nav ne kristietība,ne islāms, ne jūdaisms, ne hinduisms,ne budisms, ne džainisms,ne marmoņu un kādu jauno ticību mistrojums.
Dievturība ir dzīves jēgas, dzīves un darba paražu mācība un cilvēka identitātes mācība ,kas norāda uz viņa vietu dabas procesu materiālajā un viedajā-garīgajā
Read more
 • Modris Oct 24 2018 20:00
  Sava reliģija ir ne tikai katrai tautai, bet arī katram cilvēka individuāli. Šķiet, ka es jau paskaidroju tālākajos komentāros. Tas attiecas arī uz palīglīdzekļiem reliģijai. Tu uztver reliģiju kā lietu, kā īpašumu, bet tā nav reliģija.

Dievu turēt?

 • Oct 24 2018 18:58
Vai dievturība ir no vārda Dievu turēt?
Vai tomēr runa ir par vairākiem dieviem, 
zemākajiem-Viena Dieva ispausmēm,
un augstākajiem-Dieva laiduma patstāvīgiem iemītniekiem?

Arheoloģiskie krekli

 • Aug  2 2018 22:46
No piektdienas 31. augusta līdz svētdienai 2. septembrim 2018 Birzēs arheoloģisko linu kreklu šūšanas darbnīca Vijas Liepas vadībā. Visi mīļi gaidīti. Pieteikšanās pa e-pastu mvoitkuslukins@gmail.com, pret ko saņemsit skaidrojumu, kā nonākt Birzēs (Talsu novadā), kā arī bankas konta numuru, kuŗā iepriekš
Read more
Nu būs pilna istabiņ...
Nu būs pilna istabiņa...
Sagaidot Ziemsvētkus
Atverat durvis klusu
Un ielaižat Dieviņu mājās....
Dziedot dziesmas un skandinot
Aizdedzat svinīgi sveces
Un uzklājas galdautu baltu....
Ciemos tad atnāks
Arī Dievdēli četri
Un gads varēs beigties un sākties...
Ar paceltu sudraba zobenu
Meten
Read more
 • Maruta Jan 24 2018 23:30
  Īsti iederīgs dzejolis Ziemassvētku mēneša numurā. Latvijā. Mūsu pašu zemē.  Mūsu pašu reliģijas virsotnes. Tā cīņa nav galā, nav un nav.

Kad prāts nav saprāts

 • Nov 13 2017 01:38
Šodien mēs ar vārdu prāts iedomājamies kaut ko gudru, to mūsu spēju, kas ļauj mums domāt, apsvērt, neļauties jutekļiem, bet valdīties un galu galā rīkoties gudri.
Bet ir dainas, kuŗās  ar vārda pamazināmo variantu jāsaprot sapņošana vaļējām acīm, prātuļošana, rīkošanās tieši pretēji nekā "ar prātu, saprātīgi". 
Read more

Pērkons

 • Jun 21 2016 09:46
Mūsu Pērkona kults nav pārmērīgi izvērsts. Tik vien ir kā dažas lietus saukšanas dziesmiņas un dancis Pērkonītis ducināja. Vismaz man nav gadījies nekur neko vairāk novērot.
Te ir vieta, kur izvērsties tiem, kuŗi zin vairāk.  Ludzu!

34047-3Mēness ņēma Saules meitu,Pērkons jāja panākstos.Pa vārtiemi iejājotiNosper
Read more
 • Modris Oct  7 2017 15:05
  Senajā latviešu Dieva Trīsvienībā nebija Dieva, jo Trīsvienība ir Dieva aspekti; tātad nebija Dievs-Māra-Laima, bet gan Pērkons-Laima (Jumis)-Māra (Jānis).
Dievturības kustība, 1920. un 1930. gados, savā būtībā bija latvietības ideoloģija ar reliģijas pieskārienu. Tās dibinātāji dikti nopūlējās, lai to kā reliģiju oficiāli iekļautu valstī. Laimīgā kārtā, tas viņiem izdevās, neskatoties uz tās trūkumiem kā reliģijai.
Tomēr tās būtība (ideoloģija) ir pārmantota.
Read more
 • Modris Jun  6 2017 16:10
  Maruta, pareizi gan. Reliģija nav tikai kults, vai pat - nav kults vispār.:) E. Brastiņš formulēja reliģiju kā ceremonijas un formalitātes, kas ir absurds.:) Tieši tādēļ, ka neizprot reliģijas būtību, dievturi netiek ne no vietas un ir ieslīguši ārišķībās.
Reliģiju statuss ir kosmopolītisks jeb pārnacionāls un kategoriski norobežojas no nacionāliem pamatiem. Jo tās bija un ir instruments varas uzturēšanai pār iekarotām tautām, kurām taču bija sava "pagāniskā" dievatziņa, dzīvesziņa un tradīcijas, kas ar visiem sakrālajiem, garīgajiem aspektiem iekļaujas Read more
 • Modris Oct 19 2016 10:59
  Reliģijas ietver sevī gan pārnacionālo, universālo daļu (ārpuslaika Viedu), gan arī nacionālo daļu, jo ir veids kā universālo integrēt konkrētā sabiedrībā. Manuprāt, reliģija ir populāra Viedas versija, piemērota noteiktam etnosam.

About this profile

Marutas Voitkus-Lūkinas Dievturības lapa

Contacts More »

 • PH 2006 - 1101 Leslie StreetToronto ON CanadaM3C 4G3