Preiļu muižas parka vārtsarga namiņš

 

Share

Talk

This user has not talked yet.

    About this profile

    Vārtsarga namiņš būvēts 19.gs. 2.pusē. Pēc tam, kad 1866.gadā M.Borhs bija pilnvarojis kolēģijas senatoru Ignatiju Bortkeviču pārdot Preiļu miestu, Preiļu un Sondoru muižas 12500 desetīnu kopplatībā Lielbritānijas pavalstniekam Johanam Heinriham Fredrikam, pats sev M.Borhs paturēja tikai Preiļu kapelu, muižas vārtsarga namiņu un 0.5 desetīnas zemes pie šīm būvēm. Pēc Otrā pasaules kara ēkā bija ierīkoti dzīvokļi. Muižas vārsarga namiņš bija arī 1985.gadā dibinātā Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja pirmā mājvieta. 2002.gadā muzejs ieguva jaunas telpas renovētajā kultūras namā, bet Preiļu muižas vārtsarga namiņā iekārtoja etnogrāfijas, tekstiliju, keramikas un mēbeļu atklāto krātuvi, kura ir interesants apskates objekts ikvienam apmeklētājam.

    Contacts More »

    • Preiļu novads, Preiļi